منطقه وضعیت سرور 1

Up

آخرین بازدید 4 روز پیش
منطقه وضعیت سرور 2

Up

آخرین بازدید 8 روز پیش
منطقه وضعیت سرور 3

Down

آخرین بازدید 22 ساعت پیش
منطقه وضعیت سرور 4

Down

آخرین بازدید 2 روز پیش
ترافیک در 24 ساعت گذشته

13000

ترافیک در هفته گذشته

65058

ترافیک در ماه گذشته

165058

ترافیک در 3 ماه گذشته

1065058

طریقه ذخیره سازی

50%

بیشتر داده های مورد استفاده در 3 روز گذشته
استفاده از پهنای باند

90%

بیشتر داده های مورد استفاده در 7 روز گذشته
استفاده از داده

60%

بیشتر داده های مورد استفاده در 5 روز گذشته
استفاده از داده

60%

بیشتر داده های مورد استفاده در 4 روز گذشته
ثبت نام / اشتراک

20/80

در حال اجرا / تکمیل پروژه

40/60

Registration/Subscription

20/80

در حال اجرا / تکمیل پروژه

40/60

نرخ تکمیل پروژه

15%

نرخ تکمیل پروژه

15%