آپلود امروز

21

کاربران جدید

21

کل فروش

4021

4021

4021

4021

فروش ها
خلاصه فروش ماه گذشته
font-weight-bold
آیتم وضعیت
اسپیکر همراه + $1200
هدفون همراه موجود در انبار
اسپیکر به اتمام رسیده
ساعت موجودی کم
نویسندگان برتر
David Hopkins

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur.

James Mitchell

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur.

Jessica Mitchell

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur.

# نام تصویر ایمیل وضعیت عملیات
1 Smith Doe Smith@gmail.com فعال
2 Jhon Doe Jhon@gmail.com در انتظار
3 Alex Otto@gmail.com غیر فعال
# محصول تاریخ قیمت وضعیت عملیات
1 watch 12-10-2019 $30 تحویل داده شده
2 Iphone 23-10-2019 $300 درانتظار
3 Watch 12-10-2019 $30 تحویل داده نشده