اطلاعات سفارش

Bill From
Bill To
# نام مورد قیمت واحد واحد هزینه
1 600
2 600

Sub total: $1200

Vat(%): $120

Grand Total: $1320